Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001


„Dzieci lubią poezję”

Organizator:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – Biblioteka Publiczna,
ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk, tel. 876423014  

 1. Cele konkursu :
 • - kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich
 • - wspieranie działań twórczych dzieci  w różnych formach aktywności
 • - dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających
    z piękna  utworów literackich
 1. Warunki uczestnictwa :
 • - uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na potrzeby konkursu
 • - w konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym
 • - każda grupa przedszkolna może zgłosić  dowolną liczbę uczestników
 • - zgłoszenie udziału dzieci w konkursie  dokonuje nauczyciel prowadzący daną grupę lub opiekun (jeśli dziecko nie chodzi do Przedszkola) do 12 lutego 2018 r.
 • - każde dziecko recytuje wiersz o dowolnej tematyce
 • - konkurs odbędzie się 16 lutego 2018 r. o godz. 900
 1. Jury :
 • - komisję konkursową powołuje organizator.
 1. Kryteria oceny :
 • - recytację ocenia komisja  w grupach wiekowych  3, 4, 5, 6 – latki
 • - na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
 • -  dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 • -  poprawne i płynne deklamowanie
 • -  kontakt ze słuchaczem
 • -  ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu) 
 1. Nagrody :
 • - wyróżnienie  najlepszych recytatorów
 • -  wszyscy uczestnicy otrzymają książki i dyplomy za udział w konkursie
 • -  wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl

Zapraszamy wszystkie chętne  dzieci!!!

 


Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

sobota: nieczynne

Czytelnia

nieczynna do odwołania

ZAPRASZAMY