Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

 

                   

Zadanie publiczne pod tytułem:

 Lipskie teściowe promują dawne smaki

 realizowane przez Parafię Matki Bożej Anielskiej w Lipsku

 Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

 2024 rok

„Lipskie teściowe promują dawne smaki”

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku informuje, że jest realizatorem zadania pod nazwą „Lipskie teściowe promują dawne smaki”. Jest to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego  w ramach działania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Zadanie to  polega na promowaniu tradycji żywieniowych naszego regionu z wykorzystaniem dawnych przepisów kulinarnych naszych teściowych. Okazją do tego typu działania jest doroczne spotkanie teściowych na diecezjalnym odpuście ku czci Bł. Marianny Biernackiej w Parafii Lipsk, odbywające  się w drugą sobotę lipca. Bł. Marianna jest ważną postacią dla mieszkańców tego terenu. To teściowa, która w lipcu 1943 r. oddała swe życie za brzemienną synową. Bł. Marianna została rozstrzelana przez hitlerowców wraz z 57 innymi mieszkańcami Lipska, na fortach we wsi Naumowicze koło Grodna. W tym roku organizujemy szczególne spotkanie teściowych, których błogosławiona jest patronką, połączone z promocją naszych tradycji kulinarnych i zdrowym odżywianiem. W tym celu przygotujemy spotkanie degustacyjne pod namiotami, na którym będzie można spróbować potraw regionalnych z wykorzystaniem dawnych przepisów ze zbioru „W kręgu dawnych smaków” wydanego w 2007 r. przez lipski ośrodek kultury. Wśród potraw znajdą się m.in.: „śmieciuchy”, „soczewiaki”, „tuszonka”, „napój kosiarzy”. Do potraw dołączymy ulotki z przepisami.

W celu realizacji projektu  doposażamy  aneks kuchenny mieszczący się w parafialnym budynku gospodarczym znajdującym się na terenie plebanijnym.

W projekcie bezpośrednio uczestniczyć będą mieszkańcy parafii i gminy Lipsk, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich diecezji ełckiej i pielgrzymi z różnych stron Polski. Działania realizowane w trakcie wykonania zadania kierowane będą do uczestników w różnym wieku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych.

Zorganizowanie spotkania degustacyjnego przy okazji dorocznego odpustu diecezjalnego, który odbędzie się w tym roku 13 lipca, umożliwi nam promocję naszych regionalnych tradycji kulinarnych, rozpowszechnienie dawnych przepisów, które stanowiły podstawę zdrowego żywienia w dawnych rodzinach chłopskich. Bł. Marianna jest patronką Kół Gospodyń Wiejskich ełckiej diecezji. To właśnie członkowie tych Kół często w swoich działaniach wykorzystują i promują umiejętności kulinarne, mogą więc stać się doskonałymi nośnikami tradycji kulinarnych tak bardzo bliskich czasom, gdy jeszcze błogosławiona Marianna żył, a w naszych domach królowało proste, pożywne, nie przetworzone jedzenie. Realizacja zadania wychodzi naprzeciw potrzebie wykorzystania we współczesnym menu tradycyjnych potraw.

Realizacja zadania wesprze postrzeganie wielowiekowego dorobku kulturowego jako wartości której należy strzec, o nią dbać i ją rozwijać, być z niej dumnym i ją kultywować przekazując kolejnemu pokoleniu.

Regulamin

Zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczenie

Wystawa - Rzeźba w plastelinie, autor Andrzej Danilczyk. Zapraszamy do oglądania fantastycznych prac naszego rodzimego artysty. Miejsce /Sala wystawowa - M-GOK Lipsk/.