Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

 Regulamin konkursu na „Najładniejszą Gminną Pisankę Wielkanocną”.

Organizator konkursu: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Cel konkursu: celem konkursu jest kultywowanie tradycji pisankarskich gminy Lipsk i propagowanie wiedzy na ten temat oraz rozwój działań artystycznych.

Zasady uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z terenu gminy Lipsk

(do 18 lat) oraz osoby dorosłe, które nie zajmują się „zawodowo” wykonywaniem pisanek. Pod nazwą „zawodowo” organizator  rozumie - pisankarzy, którzy od wielu lat wykonują pisanki w dużych ilościach na zamówienia i uczestniczą w jarmarkach i targach sztuki ludowej.

  1. Na konkurs należy dostarczyć od 3 (dzieci młodsze do lat 13) do 5 pisanek (młodzież pow. 13 lat i osoby dorosłe), wykonanych tradycyjną metodą batikową i dostarczyć je do MGOK-u w Lipsku, ul. Rynek 23, w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r.
  2. Pisanki oceniane będą w różnych kategoriach wiekowych.
  3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszenia i dostarczenie jej wraz z pisankami do M-GOK (Karta do pobrania na naszej str. internetowej) lub wypełnienie jej na miejscu w M-GOK.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się:

15 kwietnia 2018 r. w trakcie gminnego festiwalu piosenki przedszkolaka „Mama, Tata i ja”.


Regulamin i Karta Zgłoszenia do pobrania


R E G U L A M I N

Cel: Kultywowanie tradycji lokalnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli i Zapustów.

Organizator:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, Starostwo Powiatowe w Augustowie.

Termin i miejsce:
Przegląd odbędzie się w dniu 21 stycznia (niedziela) 2018 r. o godz. 1030
w sali kina „Batory” w Lipsku, ul. Rynek 23.

Uczestnictwo: w Przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy chętni z terenu powiatu augustowskiego, po przesłaniu karty zgłoszenia.

Ogólne zasady Przeglądu:

Czas występu jednej grupy nie powinien przekroczyć 20 min. Przegląd ma charakter konkursu. Powołana przez organizatora Komisja oceni zgodność prezentacji z lokalną tradycją, stroje, rekwizyty, scenografię, dobór tekstów i ogólne wrażenie.
Zespoły będą oceniane w kategoriach: widowisk herodowych, jasełek, grup kolędniczych, pastorałek i spektakli autorskich.
Za najlepsze widowiska zostaną przyznane nagrody, o ich podziale zadecyduje Komisja Oceniająca. Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Najlepsze zespoły zostaną wytypowane na przeglądy wojewódzkie. 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 23
16 – 315 Lipsk
tel./fax. 642 35 86

do dnia 12 stycznia 2017 r.

Karta zgłoszenia - pobierz

Przyjazd grup uczestniczących w przeglądzie na koszt instytucji delegującej.
Organizatorzy zapewniają ciepłą herbatę.

Zapraszamy do udziału! 

Organizatorzy