Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

MAŻORETKI (z franc. majorette) - to młode dziewczyny ubrane w paradne stroje zawierające elementy umundurowania galowego różnych służb i formacji. Mażoretki występują na pokazach estradowych i paradach ulicznych prezentując choreograficzne układy taneczno-marszowe(...).

Źródło: Wikipedia.pl

Zespół Dreamgirls powstał w  2007 roku i działa przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku. W chwili obecnej instruktorem i choreografem jest p. Jadwiga Tylenda. Mażoretki są  grupą prezentującą i uświetniającą wiele gminnych uroczystości. W swoim repertuarze mają choreografie sceniczne (grupowe, solowe, duety, trio, mini formacje), przemarsze uliczne, oraz choreografie prezentowane wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą.
Zespół uczestniczy w Międzynarodowym  Przeglądzie  Mażoretek, Tamburmajorek  i Cheerleaderek w Białymstoku oraz w wielu innych imprezach okolicznościowych.

Grupa mażoretek

Zespół Poezji Śpiewanej