Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku realizuje zadanie pod nazwą: Zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego „Lipsk”. Czas realizacji zadania od 02.05.2023 r. do 17.10.2023 r.|
  2. Rodzaj zadania (określony w regulaminie danego Programu)

4) renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości;

  1. Syntetyczny opis zadania

Nasze zadanie będzie polegało na uszyciu nowych elementów stroju dla Zespołu Regionalnego „Lipsk”. Będą to bluzki dla kobiet i koszule dla mężczyzn, uzupełnimy nasz strój o wersję letnią: dla mężczyzn – spodnie lniane i kamizele (bezrękawniki). W ramach zadania zostaną uszyte także nowe sukmany i spodnie wełniane dla mężczyzn według starego kroju - wersja zimowa. Zamierzamy także zakupić obuwie sceniczne męskie i damskie – uzupełnienie posiadanych zbiorów o duże numery obuwia, czapki „maciejówki” – duże numery i chusty kobiece.

  1. Cele oraz przewidywane jakościowe rezultaty realizacji zadania z uwzględnieniem celów programu

Celem projektu jest zachowanie tradycji ludowych pogranicza kulturowego polsko-czarnoruskiego, na którego terenie od wieków znajduje się gmina Lipsk. Zespół Regionalny „Lipsk” działa nieprzerwanie od 50 lat i kultywuje tradycje swego subregionu. Jest zespołem śpiewaczym i obrzędowym i poprzez swoją działalność artystyczną i archiwizacyjną (zapis dawnych pieśni, tańców, muzyki instrumentalnej) przekazuje tradycję regionalną kolejnym pokoleniom mieszkańców gminy i regionu. Naszym celem jest dalsze budowanie tożsamości regionalnej, przywiązanie do tzw. „małej ojczyzny” oraz do wartości i tradycji poprzednich pokoleń. Aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym, jakim jest niewątpliwie udział w działalności zespołu regionalnego, pozwala na kultywowanie tradycji regionalnych i przekaz międzypokoleniowy. Naszym celem jest dalszy rozwój zespołu i jego trwanie przez następne pokolenia, co posłuży rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechnianiu wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej naszej społeczności, wpłynie to także na aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarze o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Ubiory ludowe powstaną we współpracy z lokalnymi twórcami i rzemieślnikami, co przyczyni się do bezpośredniego przekazu tradycji

  1. Elementy składowe zadania

Zakup nowych elementów strojów: - zakup skórzanych butów męskich z cholewami - zakup skórzanych butów damskich sznurowanych - zakup czapek „maciejówek” - zakup chust kwiecistych 1,20 mx1,2 m Uszycie nowych elementów stroju: - uszycie bluzek dla kobiet - uszycie koszul męskich - uszycie sukmanów męskich - uszycie wełnianych spodni męskich - uszycie lnianych spodni męskich - uszycie kamizel (bezrękawników) męskich.

  1. Dodatkowe informacje o zadaniu

Pieśni, folklor, stroje, sztuka ludowa jest w Lipsku pieczołowicie pielęgnowana przez miejscowy ośrodek kultury, liczną grupę twórców ludowych zrzeszonych w Suwalskim Oddziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych (z siedzibą w Lipsku) i członków Zespołu Regionalnego „Lipsk”, który także jest zbiorowym członkiem STL od 1996r. Zespół „Lipsk” istnieje od 1973r. przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku. Posiada w swoim repertuarze autentyczne pieśni regionalne: wielkanocne (kanapielki), pastorałki, weselne, żniwne, postne, sieroce, pogrzebowe, wojackie, prymackie, kołysanki itd. Zespół kilkukrotnie prezentował się na kazimierzowskiej scenie jako zespół śpiewaczy: 1983 - I nagroda, 1994 – Baszta, 2004 - II nagroda, 2008 – bez nagrody, 2017 – wyróżnienie. Z okazji 30-lecia zespół wydał swój śpiewnik oraz nagrał płytę CD zawierającą 23 pieśni. Nagrania dokonano w listopadzie 2002 r. w Radiowym Centrum Kultury Ludowej w Warszawie. W maju 2004 r. zespół nagrał 2 pieśni na płytę Kapeli ze Wsi Warszawa. W listopadzie odbył się koncert promujący płytę w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie. W trakcie swojej działalności zespół wystawiał dawne „Wesele lipskie”, „Wieczoryny”, widowiska obrzędowe: Wałakonniki, Herody, Maskarada Noworoczna, Dzień Wigili. W 1993 r. zespół prezentował w Tarnogrodzie na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, swój autorski spektakl „Wieczór panieński”. Został on sfilmowany w 1995r., dla II programu TVP. Ponownie zespół „Lipsk” pojawił się na scenie w Stoczku Łukowskim i Tarnogrodzie w roku 2000 prezentując tam widowisko „Maskarada noworoczna”. W 2001 r. zespół wystawił widowisko „Dzień Wigilii” na scenie Teatru Małego w Warszawie, zaś w XII 2002 r. w warszawskim Teatrze Studio przedstawił „Zapusty”. Stroje ludowe, których zespół używa, zostały odtworzone ma podstawie zachowanych materiałów w 1983 r. Jest on stylizowany na autentycznym stroju regionalnym. Wełniane spódnice pasiaki zostały odtworzone z dawnej tkaniny tzw. „prakitla” noszonego przez kobiety z Lipska i okolic na przełomie XIX i XX w. Regionalne spódnice zachowały dawną kolorystykę i układ pasów. Strój lipski został wpisany do katalogu polskich strojów ludowych Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Przez te 40 lat stroje nie były odnawiane, uszyto jedynie nowe fartuszki i spódnice na wzór spódnic „kamelowych”. Na przestrzeni 50 lat przez zespół przewinęło się ok. 250 osób. Obecnie nasz zespół liczy 13 członków. Realizacja tego zadania przyczyni się do dalszego rozwoju zespołu a przez jego działalność do zachowania tradycji ludowych pogranicza na kolejne pokolenia.

 

Od 2 maja realizujemy zadanie  „Zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego "Lipsk" .  W ramach tego projektu zostały już zakupione nowe buty ludowe z cholewami – męskie 2 szt. i damskie sznurowane – 2 szt. Zakupiliśmy także brakujące numery czapek ludowych tzw. „maciejówek” – 3 szt. Nasza krawcowa uszyła spodnie wełniane dla mężczyzn według starego kroju - wersja zimowa. Panowie po raz pierwszy wystąpili w nowej części garderoby już na Jubileuszu 50-lecia Zespołu Regionalnego „Lipsk”, która odbyła się 13 sierpnia w ramach imprezy „Podlaskie folkowo-kolorowo” . 

Na naszych Gminnych Dożynkach, 10 września, zostaną zaprezentowane nowe buty, czapki i kamizele, które będą częścią letniego stroju naszych panów. Zarówno spodnie jak i krój kamizeli, a także wszystkie kolejne elementy naszego stroju regionalnego, które jeszcze powstaną w ramach projektu,  zostały uzgodnione z p. Elżbietą Piskorz Branekovą, etnografką z Warszawy.  

Elżbieta Piskorz Branekova - etnografka, badaczka polskich strojów ludowych, haftów ludowych i biżuterii ludowej. Autorka wielu publikacji na temat strojów ludowych m.in. „Polskie stroje ludowe” T.3 (wyd. 2010 r.), Polskie stroje ludowe T.1 wydane w ramach cyklu „Ocalić od zapomnienia”. Rok pierwszego wydania 2008. W ramach tego samego cyklu wydane zostały również książki „Polskie hafty i koronki” (2009 r.) oraz Biżuteria ludowa w Polsce (2016 r.) autorstwa E. Piskorz Branekovej.

Pani Elżbieta jest emerytowanym pracownikiem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, w którym przepracowała 36 lat do roku 2010. W roku 1991 została tam kuratorką Działu Etnografii Polski i Europy. Stworzyła scenariusze około 50 wystaw poświęconych polskim strojom ludowym, które pokazywano w Polsce, Bułgarii, Rosji, Szwecji, Macedonii, Hiszpanii, na Węgrzech. Jest współpracowniczką projektu strojeludowe.net.  Na stronie są publikowane opisy strojów ludowych i ich elementów jej autorstwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Regionalny „Lipsk” pięknieje. Nawet ta część naszego zespołu, która uważana jest potocznie za tzw. płeć brzydką,  wydaje się coraz piękniejsza, za sprawą nowych strojów. Przybywa nam elementów garderoby, które udało nam się uszyć w ramach projektu „Zakup strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego "Lipsk", pozyskanych z programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dożynki Gminne, które odbyły się 10 września stały się świetną okazją do zaprezentowania nowych elementów stroju męskiego.  Panowie pojawili się na imprezie w nowych kamizelach i spodniach.

Szyte są już także nowe sukmany, które wkrótce zaprezentujemy na naszym koncie FB.

 

Dzień Seniora, impreza, która odbyła się 29 października w naszym ośrodku kultury,  to następna okazja do zaprezentowania kolejnej części  stroju męskiego, tym razem były to sukmany. Mimo, że materiał, który posłużył do ich uszycia był gruby, to jednak nasza krawcowa – Jasia Ciwoniuk, zrobiła z niego istny majstersztyk,  panowie wyglądali w nich naprawdę imponująco, o czym świadczą załączone zdjęcia.