Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Lipskie Koło Twórców Ludowych powstało w 1973 r. i wchodzi w skład ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych z siedzibą w Lublinie. Wiosną 1978 r. w Lipsku działało 43 twórców w różnych dziedzinach twórczości ludowej, z tego 20 zrzeszonych było już w STL.

            Członkinie lipskiego KTL organizowały wielokrotnie wystawy twórczości ludowej i pokazy rękodzieła w Lipsku a także poza nim. Panie uczestniczyły w wielu jarmarkach, targach, wystawach oraz konkursach różnego szczebla.        

            30 maja 1979 r. powstał Suwalski Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych zrzeszający twórców z terenu północno-wschodniej Polski. Na czele Zarządu nowo powstałego SO STL stanęła lipska twórczyni - Krystyna Cieśluk, toteż I Zjazd SO STL odbył się w Lipsku, w listopadzie 1979 r. W szczytowym okresie Koło zrzeszało 62 osoby. Reprezentowały one różne dziedziny sztuki ludowej: tkactwo, plastykę obrzędową (pisankarstwo, wykonywanie „pająków”, kwiatów bibułkowych, wycinanek), pieczywa obrzędowego, kowalstwa i poezji ludowej.

Działalność Lipskiego Koła STL

Zespół Poezji Śpiewanej