Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

ORGANIZATOR KONKURSU:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – Biblioteka Publiczna,
ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk, Tel. 876423014

CELE KONKURSU:

 1. Rozwijanie zdolności recytatorskich;
 2. Popularyzowanie i upowszechnianie poezji dziecięcej;
 3. Integracja dzieci;
 4. Zachęcanie do występów na scenie.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z terenu Gminy Lipsk w wieku 3 - 6 lat. Zgłoszenia udziału dzieci w konkursie dokonuje nauczyciel prowadzący daną grupę lub rodzice dzieci nieuczęszczających do Przedszkola na tydzień przed datą konkursu. Załącznik nr 1;
 2. Rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka oraz pisemnej zgody na udział dziecka w konkursie. Załącznik nr 2, 3;
 3. Uczestnicy konkursu indywidualnie recytują dowolnie wybrany wiersz związany z zimą;
 4. Komisję konkursową powołuje organizator;
 5. Konkurs odbędzie się 15 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w Sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku;
 6. Wykonawcy i ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny;
 7. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl i w gazecie lokalnej.

KRYTERIA OCENY:

 1. Recytację ocenia komisja stosując skalę 1 - 4 punktów;
 2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie

- poprawne i płynne deklamowanie

- kontakt ze słuchaczem

- ogólny wyraz artystyczny

 1. Jury oceniać będzie recytatorów w 4 grupach wiekowych
  3, 4, 5, 6 latki;
 2. Decyzja komisji jest niepodważalna.

NAGRODY:

 1. Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie;
 2. Przewidziane są nagrody książkowe oraz wyróżnienia.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 876423014 w godzinach pracy Biblioteki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Informujemy, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Lipsku, ul. Rynek23, 16-315 Lipsk, tel. 876423586
 2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
 4. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych osobowych.
 5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania : np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2,3

 

 


Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

sobota: nieczynne

Czytelnia

nieczynna do odwołania

ZAPRASZAMY