Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Lipsku

Cele konkursu:

- zachęcanie dzieci do zdobywania wiedzy o przyrodzie;

- promowanie twórczości dziecięcej;

- rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

- w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 7 lat;

- dziecko wykonuje samodzielnie jedną pracę związaną z wiosną;

- ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4;

- do pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA oraz ZGODA NA
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA w związku z uczestnictwem
  w zajęciach / wydarzeniach kulturowych

- prace nie mogą być powielane z książek i Internetu.

Przebieg konkursu:

- prace należy dostarczyć do dn. 20 marca 2019 r. do Biblioteki Publicznej;

- oceny prac w grupach 3, 4, 5 i 6 latków dokona jury powołane przez

  organizatora konkursu;

- wyniki i termin uroczystego podsumowania zostaną podane uczestnikom oraz
  ogłoszone na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl oraz gazecie lokalnej
  „Echo Lipska”;

- konkurs zostanie zakończony wystawą prac oraz wręczeniem dyplomów
  i nagród zakupionych przez Miejsko –   Gminny Ośrodek Kultury.

Zapraszamy 

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Bibliotece Publicznej,
ul. Rynek 23, tel. 87 642 30 14

 


Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

sobota: nieczynne

Czytelnia

nieczynna do odwołania

ZAPRASZAMY