Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Programy realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Lipsku:

Biblioteka w 2014 roku wzięła udział w Programach Biblioteki Narodowej:

 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - na realizację zadania otrzymaliśmy kwotę 2500 zł. Zakupiliśmy 132 książki.

Priorytet 2 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych ( szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) we współpracy z Zespołem Szkół Samorządowych w Lipsku oraz ze Szkołami Podstawowymi w Bartnikach i Rygałówce – otrzymaliśmy dofinansowanie 3000 zł. Zakupiliśmy 151 wol. i przekazaliśmy w depozyt do bibliotek szkolnych.

„Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Biblioteka Publiczna w Lipsku w 2014 roku brała udział w kolejnej edycji programu ORANGE DLA BIBLIOTEK.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
W 2014 r. pozyskaliśmy dotację w wysokości 801,73 zł (na pokrycie kosztów dostępu do Internetu).


„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Książki

Ukończyliśmy realizację programu, którego celem było podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

 

 


Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

sobota: nieczynne

Czytelnia

nieczynna do odwołania

ZAPRASZAMY