Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Stowarzyszenie uczestniczyło, jako partner w realizacji projektu "Wszyscy razem - przyłącz się do nas" w programie integracji społecznej z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - w dwóch edycjach realizowanego  przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku w latach 2008 - 2010.

W 2010 roku Stowarzyszenie zrealizowano projekt pn. "Kultura ludowa - utrwalanie tradycji" sfinansowany w ramach zadania publicznego z Urzędu Gminy - Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji w społeczeństwie. 

Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji przystąpiło jako partner do Grupy Inicjatywnej  mającej na celu utworzenie Ekomuzeum na terenach gmin: Lipsk i Sztabin.

Dorobek  twórców ludowych staraniem Stowarzyszenia jest prezentowany w licznych wydawnictwach i opracowaniach wydanych w skali kraju i regionu m.in. :

  • Marian Pokropek - "Ludowe tradycje Suwalszczyzny"
  • Artur Gaweł, Grzegorz Ryżewski - "Drewniane budownictwo dorzecza Biebrzy"
  • "Na ludowo" - przewodnik turystyczny z cyklu "Polska niezwykła"
  • "Dolina Biebrzy" - album opracowany przez Biebrzański Park Narodowy
  • "Kresy" - przewodnik turystyczny z cyklu "Polska niezwykła"
  • "Sztuka i rękodzieło ludowe" - album wydany przez ROKiS.

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji , zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego  2020 r. uzyskało dotację ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  na realizację zadania  pn.: Mistrz tradycji -  Stanisława Ewa Mucha z programu Kultura ludowa i tradycyjna 2020.

Projekt, który był  realizowany od 07.01.2020 r – do 15.12.2020 r. dotyczył pisankarstwa.  Związany jest w sposób bezpośredni z międzypokoleniowym przekazem unikatowej wiedzy i   umiejętności kulturowych i adresowany do „mistrzów tradycji”, będących depozytariuszami wiedzy lokalnej i regionalnej. W ramach zadania prowadzone były warsztaty wykonywania pisanek metodą batiku szpilkowego przez  mistrza tradycji-Stanisławę Ewę Mucha. Oferta warsztatowa skierowana była  do różnych grupo wiekowych z terenu Lipska i okolic. Zostały wyszkolone  nowe  osoby,  które będą kontynuować tradycję pisankarską naszego regionu.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 

Kontakt_Muzeum

ul.Rynek 23
16-315 Lipsk

e-mail: muzeumewalipsk@poczta.onet.pl
http://kulturalipsk.pl

tel. 502 114 932
fax. 87 64 23 586

REGON: 200212919
KRS
: 0000301695
NIP
: 8461627936

Nr. rach. 37 9359 0002 0026 7171 2001 0001

Zespół