Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Stowarzyszenie uczestniczyło, jako partner w realizacji projektu "Wszyscy razem - przyłącz się do nas" w programie integracji społecznej z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - w dwóch edycjach realizowanego  przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku w latach 2008 - 2010.

W 2010 roku Stowarzyszenie zrealizowano projekt pn. "Kultura ludowa - utrwalanie tradycji" sfinansowany w ramach zadania publicznego z Urzędu Gminy - Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji w społeczeństwie.

Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji przystąpiło jako partner do Grupy Inicjatywnej  mającej na celu utworzenie Ekomuzeum na terenach gmin: Lipsk i Sztabin.

Dorobek  twórców ludowych staraniem Stowarzyszenia jest prezentowany w licznych wydawnictwach i opracowaniach wydanych w skali kraju i regionu m.in. :

  • Marian Pokropek - "Ludowe tradycje Suwalszczyzny"
  • Artur Gaweł, Grzegorz Ryżewski - "Drewniane budownictwo dorzecza Biebrzy"
  • "Na ludowo" - przewodnik turystyczny z cyklu "Polska niezwykła"
  • "Dolina Biebrzy" - album opracowany przez Biebrzański Park Narodowy
  • "Kresy" - przewodnik turystyczny z cyklu "Polska niezwykła"
  • "Sztuka i rękodzieło ludowe" - album wydany przez ROKiS.

Kontakt_Muzeum

ul.Rynek 23
16-315 Lipsk

e-mail: muzeumewalipsk@poczta.onet.pl
http://kulturalipsk.pl

tel. 502 114 932
fax. 87 64 23 586

REGON: 200212919
KRS
: 0000301695
NIP
: 8461627936

Nr. rach. 37 9359 0002 0026 7171 2001 0001