Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

W piątek, 16 lutego, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku odbył się Gminny Konkurs Recytatorki Przedszkolaków, w którym wzięło udział 38 uczestników z Przedszkola Samorządowego w Lipsku oraz Oddziałów Przedszkolnych w Bartnikach i Rygałówce.

W konkursie wzięły udział zarówno 3 –latki, jaki starsze dzieci 4,5 i 6-latki. Najchętniej recytowanymi wierszami była poezja Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Nie zabrakło też Marii Konopnickiej czy Heleny Bechlerowej. Komisja w składzie: Katarzyna Daroszkiewicz – pracownik Urzędu Miejskiego w Lipsku, Irena Dzietczyk – emerytowana nauczycielka języka polskiego oraz Irena Brzezińska – pracownik Biblioteki Publicznej, miała zatem trudne zadanie przy ocenie występów. Trud został podjęty i komisja postanowiła wyróżnić:

Z Grupy Przedszkolnej w Rygałówce:

- Sandrę Cituk za interpretację wiersza „Niespodzianka” Ludwika Jerzego Kerna

- Julię Danilczyk za interpretację wiersza „Żuk” Jana Brzechwy

- Lenę Skolmowską za interpretację wiersza „Zakochana żaba” Tadeusza Śliwiaka

Z grupy przedszkolnej Motylki PS w Lipsku:

- Magdę Sznel za interpretację wiersza „Kocia wycieczka” Mariusza Szwądela

- Anitę Sobolewską za interpretację wiersza „Spóźniony Słowik” Juliana Tuwima

- Piotra Rusieckiego za interpretację wiersza „Dziesięć bałwanków” Wandy Chotomskiej

- Patrycję Halicką za interpretację wiersza „Pan Zielonka” Marii Konopnickiej

- Karolinę Sawaniewską za interpretację wiersza „Dzień niegrzeczności”  Agnieszki Frączyk

Z grupy przedszkolnej Pszczółki PS w Lipsku:

- Patryka Pietrewicza za interpretację wiersza „W sieci” Jacka Cudnego

- Magdalenę Wasilewską za interpretację wiersza „W ogrodzie” Marii Konopnickiej

- Maksymilian Nieścier za interpretację wiersza „Smok” Jana Brzechwy.

Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna w Lipsku.


„Dzieci lubią poezję”

Organizator:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – Biblioteka Publiczna,
ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk, tel. 876423014  

 1. Cele konkursu :
 • - kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich
 • - wspieranie działań twórczych dzieci  w różnych formach aktywności
 • - dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających
    z piękna  utworów literackich
 1. Warunki uczestnictwa :
 • - uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na potrzeby konkursu
 • - w konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym
 • - każda grupa przedszkolna może zgłosić  dowolną liczbę uczestników
 • - zgłoszenie udziału dzieci w konkursie  dokonuje nauczyciel prowadzący daną grupę lub opiekun (jeśli dziecko nie chodzi do Przedszkola) do 12 lutego 2018 r.
 • - każde dziecko recytuje wiersz o dowolnej tematyce
 • - konkurs odbędzie się 16 lutego 2018 r. o godz. 900
 1. Jury :
 • - komisję konkursową powołuje organizator.
 1. Kryteria oceny :
 • - recytację ocenia komisja  w grupach wiekowych  3, 4, 5, 6 – latki
 • - na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
 • -  dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 • -  poprawne i płynne deklamowanie
 • -  kontakt ze słuchaczem
 • -  ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu) 
 1. Nagrody :
 • - wyróżnienie  najlepszych recytatorów
 • -  wszyscy uczestnicy otrzymają książki i dyplomy za udział w konkursie
 • -  wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl

Zapraszamy wszystkie chętne  dzieci!!!

Miejsko – Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Lipsku
Realizuje  Program  BIBLIOTEKI  NARODOWEJ
„Zakup  nowości  wydawniczych  do  bibliotek”.

Celem  Programu,  realizowanego  w  ramach  Narodowego  Programu  Rozwoju   Czytelnictwa na  lata  2014 – 2020 , jest  wzbogacenie  i  odnowienie  księgozbiorów  polskich  bibliotek publicznych.  W  2017 r  otrzymaliśmy  dotację  2900 zł. Zakupiliśmy 153  książki,  które  zostały  wpisane  do  katalogu  online  na  stronie  Biblioteki  Publicznej  w  Lipsku.  Zakup  zrealizowano  ze  środków  finansowych  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w  ramach  Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa.   Zapraszamy  czytelników  do zapoznania  się  z  naszą  ofertą.

BIBLIOTEKA POLECA

 

 

Informacja o zmianie godzin pracy M-GOK Biblioteki Publicznej w lipcu i sierpniu:

Poniedziałek – 8 00 - 16 00

Wtorek – 9 00 - 17 00

Środa – 8 00 - 16 00

Czwartek – 9 00 - 17 00

Piątek – 10 00 - 18 00

Sobota – nieczynne (8, 15, 22, 29 lipca, 5, 12, 19, 26 sierpnia)

 

Galeria

Konkurs odbył się 6 czerwca 2017 r. Zgłosiło się 15 uczniów z Lipska i 2 uczniów z Rygałówki.

Każdy z uczestników prezentował 2 teksty: przygotowany przez siebie oraz wylosowany fragment – przygotowany przez pracowników Biblioteki Publicznej.

Komisja konkursowa oceniała: dykcję i prawidłową emisję głosu, interpretację tekstu i umiejętność budowania nastroju, wrażliwość na piękno słowa mówionego, charyzmatyczność uczestnika oraz umiejętność zainteresowania publiczności.

Tytuł Mistrza Pięknego Czytania zdobyli:

Antoni Trochimowicz z kl. II oraz Patrycja Godlewska z kl. III.

Wyróżniono Marię Rokita z klasy II oraz Martę Boruch, Weronikę Buraczyk i Pawła Pawłowskiego z klas III.

Każdy uczestnik otrzymał nagrodę książkową i dyplom, ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku.

Dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie.

Zapraszamy do korzystania z Biblioteki Publicznej.

 

Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

sobota: nieczynne

Czytelnia

nieczynna do odwołania

ZAPRASZAMY

 

Zespół