Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Lipsk, 13.03.2018 r.

Ocena Gminnego Konkursu Plastycznego dla Przedszkolaków
„Moja ulubiona postać książkowa”

Na konkurs zgłoszono 66 prac plastycznych wykonanych przez dzieci w wieku 3-7 lat z Przedszkola Samorządowego w Lipsku tj. „Biedronki” p. K. Zieziulewicz – 21 prac, „Pszczółki” p. B. Krzywickiej – 21 prac, „Motylki” p. B. Zaniewskiej – 19 prac, „Świerszczyki” p. H. Grajewskiej – 5 prac.

Komisja postanowiła wyróżnić prace:

Grupa „Biedronki”

 1. Maja Kobeldzis – Bella
 2. Marcin Moniuszko – Czerwony Kapturek
 3. Paulina Piruta – Mała Syrenka
 4. Jakub Topolewski – Kubuś Puchatek

Grupa „Motylki”

 1. Piotr Rusiecki – Zygzak McQueen
 2. Szymon Soroka – Byczek Fernando
 3. Weronika Stabińska – Czerwony Kapturek

Grupa „Pszczółki”

 1. Joanna Kozłowska – Kopciuszek
 2. Piotr Krawczuk – Kot w butach
 3. Julia Mikucka – Czerwony Kapturek

Każde dziecko uczestniczące w konkursie otrzyma książeczkę i dyplom.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy wszystkich prac w czytelni.

pt: „Moja ulubiona postać książkowa”

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna w Lipsku

Cele konkursu:
- popularyzacja bohaterów literatury dziecięcej
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- rozwijanie zainteresowań i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne

Warunki uczestnictwa:
- w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 7 lat
- dziecko wykonuje samodzielnie jedną pracę
- praca powinna przedstawiać postać z książki dla dzieci
- ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4
- prace nie mogą być powielane z książek i Internetu
- praca (na odwrocie) powinna zawierać następujące dane – imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika konkursu, grupa przedszkolna – wychowawca oraz nazwę książki do której wykonano ilustrację
- uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby konkursu 

Przebieg konkursu:
- prace wykonane przez dzieci zgłasza nauczyciel lub rodzic (dzieci nie uczęszczających do przedszkola) do dn. 12 marca 2018 r. do Biblioteki Publicznej w Lipsku
- oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 marca
- wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl
- konkurs zostanie zakończony wystawą prac i wręczeniem nagród

Zapraszamy do wzięcia udziału

Organizatorzy 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece Publicznej, ul. Rynek 23, tel. 6423014

W piątek, 16 lutego, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku odbył się Gminny Konkurs Recytatorki Przedszkolaków, w którym wzięło udział 38 uczestników z Przedszkola Samorządowego w Lipsku oraz Oddziałów Przedszkolnych w Bartnikach i Rygałówce.

W konkursie wzięły udział zarówno 3 –latki, jaki starsze dzieci 4,5 i 6-latki. Najchętniej recytowanymi wierszami była poezja Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Nie zabrakło też Marii Konopnickiej czy Heleny Bechlerowej. Komisja w składzie: Katarzyna Daroszkiewicz – pracownik Urzędu Miejskiego w Lipsku, Irena Dzietczyk – emerytowana nauczycielka języka polskiego oraz Irena Brzezińska – pracownik Biblioteki Publicznej, miała zatem trudne zadanie przy ocenie występów. Trud został podjęty i komisja postanowiła wyróżnić:

Z Grupy Przedszkolnej w Rygałówce:

- Sandrę Cituk za interpretację wiersza „Niespodzianka” Ludwika Jerzego Kerna

- Julię Danilczyk za interpretację wiersza „Żuk” Jana Brzechwy

- Lenę Skolmowską za interpretację wiersza „Zakochana żaba” Tadeusza Śliwiaka

Z grupy przedszkolnej Motylki PS w Lipsku:

- Magdę Sznel za interpretację wiersza „Kocia wycieczka” Mariusza Szwądela

- Anitę Sobolewską za interpretację wiersza „Spóźniony Słowik” Juliana Tuwima

- Piotra Rusieckiego za interpretację wiersza „Dziesięć bałwanków” Wandy Chotomskiej

- Patrycję Halicką za interpretację wiersza „Pan Zielonka” Marii Konopnickiej

- Karolinę Sawaniewską za interpretację wiersza „Dzień niegrzeczności”  Agnieszki Frączyk

Z grupy przedszkolnej Pszczółki PS w Lipsku:

- Patryka Pietrewicza za interpretację wiersza „W sieci” Jacka Cudnego

- Magdalenę Wasilewską za interpretację wiersza „W ogrodzie” Marii Konopnickiej

- Maksymilian Nieścier za interpretację wiersza „Smok” Jana Brzechwy.

Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna w Lipsku.


„Dzieci lubią poezję”

Organizator:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – Biblioteka Publiczna,
ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk, tel. 876423014  

 1. Cele konkursu :
 • - kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich
 • - wspieranie działań twórczych dzieci  w różnych formach aktywności
 • - dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających
    z piękna  utworów literackich
 1. Warunki uczestnictwa :
 • - uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na potrzeby konkursu
 • - w konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym
 • - każda grupa przedszkolna może zgłosić  dowolną liczbę uczestników
 • - zgłoszenie udziału dzieci w konkursie  dokonuje nauczyciel prowadzący daną grupę lub opiekun (jeśli dziecko nie chodzi do Przedszkola) do 12 lutego 2018 r.
 • - każde dziecko recytuje wiersz o dowolnej tematyce
 • - konkurs odbędzie się 16 lutego 2018 r. o godz. 900
 1. Jury :
 • - komisję konkursową powołuje organizator.
 1. Kryteria oceny :
 • - recytację ocenia komisja  w grupach wiekowych  3, 4, 5, 6 – latki
 • - na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
 • -  dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 • -  poprawne i płynne deklamowanie
 • -  kontakt ze słuchaczem
 • -  ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu) 
 1. Nagrody :
 • - wyróżnienie  najlepszych recytatorów
 • -  wszyscy uczestnicy otrzymają książki i dyplomy za udział w konkursie
 • -  wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl

Zapraszamy wszystkie chętne  dzieci!!!

 


Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu 

poniedziałek: 800 - 1800
wtorek: 900 - 1700
środa: 800 - 1800
czwartek: 900 - 1700
piątek:1000 - 1800
sobota: 800  - 1600

Czytelnia

poniedziałek: 1300 - 1600 
wtorek: 900 - 1300
środa: 800 - 1300
czwartek: 900 - 1700

ZAPRASZAMY