Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

GALERIA

Prawdopodobnie każdy może zostać Mistrzem Pięknego Czytania. Wystarczy, że lubi się czytać książki i chętnie sięga się po książkę w wolnej chwili. Udowodnili to uczestnicy Gminnego Konkursu Pięknego Czytania dla klas I-III, który odbył się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w czwartek, 2 czerwca.

Organizatorem konkursu byli Biblioteka Publiczna Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipska oraz Biblioteka Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. Celem konkursu było wyłonienie najlepiej czytających uczniów w kategoriach klas pierwszych, drugich i trzecich. Komisja w składzie: Teresa Bartoszewicz – pracownik UM w Lipsku ds. kultury, Teresa Sapieha – wicedyrektor ZSS w Lipsku i Stanisława Piwnicka – główna księgowa MGOK w Lipsku, miała nie lada problem, ponieważ do szranki stanęło 17 odważnych, którzy przygotowali fragmenty swoich ulubionych książek. Następnie uczestnicy losowali teksty przygotowane przez organizatorów i po krótkim zapoznaniu, prezentowali je na scenie.

Po długiej naradzie komisja postanowiła przyznać tytuł Mistrza Pięknego Czytania i wyróżnienia następującym osobom:

Kl. I – I miejsce Adrian Sztukowski

Wyróżnienie: Antoni Trochimowicz i Julia Wnukowska

Kl. II – I miejsce Paulina Myśliwska

Wyróżnienie: Kinga Skokowska i Roksana Łukaszewicz

Kl. III – I miejsce Julia Jamrozik

Wyróżnienie: Paweł Juchniewicz i Julia Kudaj

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

 

Gminny konkurs pięknego czytania dla klas I - III

Postanowienia ogólne:

  1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku Biblioteka Publiczna i Biblioteka Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku.
  1. Konkurs odbędzie się 2 czerwca 2016 roku o godz. 900. w Sali widowiskowej MGOK.
  1. Uczestnikami mogą być uczniowie klas I – III ze Szkoły Podstawowej:

- klasa licząca do 10 uczniów – 1 uczestnik,
- klasa licząca 10 -15 uczniów – 2 uczestników,
- klasa licząca powyżej 15 uczniów – 3 uczestników.

  1. Chętnych prosimy o zapisy do dnia 25 maja 2016. w Bibliotece Publicznej lub Szkolnej.

Galeria

W czwartek, 19 maja, w Sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  w Lipsku obył się XIII Gminny Konkurs Recytatorski „Niektórzy lubią poezję”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku i Biblioteka Publiczna działająca przy MGOK w Lipsku.

Trzynastu uczniów Szkoły Podstawowej z Lipsk, Bartnik i Rygałówki próbowało swoich sił w konkursie recytatorskim, którego hasło nawoływało do wspomnień o lecie i wakacjach. Dzięki poezji, przez chwilę poczuliśmy letni klimat i niejeden uczeń czy nauczyciel zatęsknił za wakacyjną beztroską.

Jury w składzie: Beata Borodziuk – przedstawiciel Komisji Kultury, Oświaty i Spaw Społecznych,  Teresa Bartoszewicz – pracownik Urzędu Miejskiego w Lipsku oraz Franciszek Wiesław Bochonko – dyrektor MGOK, miała twardy orzech do zgryzienia, by spośród kilkunastu fantastycznych prezentacji wybrać te najlepsze. Komisja nagrodziła: Weronikę Krysiuk z kl. IV (ZSS w Lipsku), wyróżniła Aleksandrę Danilczyk (SP w Bartnikach). Z klasy V najlepiej, zdaniem jury, recytowała Hanna Trochimowicz (ZSS w Lipsku), wyróżnienie zdobyła Pola Protasiewicz (ZSS w Lipsku) i Daniel Żuk (SP w Rygałówce). W klasach VI pierwsze miejsce zdobyła Partycja Aleksiejczyk (SP w Rygałówce), zaś wyróżniona została Klaudia Klara Hejko (ZSS w Lipsku). Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz nagrodę książkową.

Po przesłuchaniach konkursowych wakacyjną atmosferę podtrzymało Kółko Teatralne „Iskra”, działające pod kierownictwem Krystyny Bochenek i Wioletty Rokita, które zaprezentowało się w przedstawieniu pod tytułem „Sen nocy letniej”.

- Celem konkursu było kształtowanie zainteresowań, szerzenie kultury języka i uczenie wrażliwości na piękno języka polskiego, do czego gorąco namawiamy. W związku ze zbliżającymi się wakacjami, aby umilić naszym czytelnikom czas wolny od nauki i obowiązków, poszerzyliśmy nasz księgozbiór o mnóstwo nowych pozycji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w naszej bibliotece – mówią bibliotekarki z Biblioteki Publicznej w Lipsku.

(IW)

Gminny konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Jakie znasz zawody”  

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteka Publiczna w Lipsku

Celem konkursu:
- kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej
- zdobycie wiedzy o świecie społecznym w którym dzieci żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych
- rozwijanie zainteresowań i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne

Warunki uczestnictwa:
- w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 7 lat
- dziecko wykonuje samodzielnie jedną pracę
- prace powinny przedstawiać ludzi wykonujących różne zawody
- ilustracje mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4
- prace nie mogą być powielane z książek i Internetu
- praca (na odwrocie) powinna zawierać następujące dane – imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu ( grupa przedszkolna – wychowawca) oraz nazwę zawodu do którego wykonano ilustrację
- uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby konkursu

Przebieg konkursu:
- prace należy dostarczyć do dn. 20 lutego 2016 r.
- oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu
- wyniki i termin uroczystego podsumowania zostanie podany uczestnikom konkursu oraz podany na stronie internetowej www.kulturalipsk.pl
- konkurs zostanie zakończony wystawą prac i wręczeniem nagród.

Zapraszamy do wzięcia udziału.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece Publicznej, ul. Rynek 23, tel. 6423014.

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Uczestnicy: Konkurs jest adresowany do twórców amatorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, którzy urodzili się lub zamieszkują w woj. podlaskim, albo których twórczość w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczy życia na Podlasiu lub zawiera akcenty związane z województwem podlaskim.

 


Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu 

poniedziałek: 800 - 1800
wtorek: 900 - 1700
środa: 800 - 1800
czwartek: 900 - 1700
piątek:1000 - 1800
sobota: 800  - 1600

Czytelnia

poniedziałek: 1300 - 1600 
wtorek: 900 - 1300
środa: 800 - 1300
czwartek: 900 - 1700

ZAPRASZAMY