Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Uczestnicy: Konkurs jest adresowany do twórców amatorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, którzy urodzili się lub zamieszkują w woj. podlaskim, albo których twórczość w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczy życia na Podlasiu lub zawiera akcenty związane z województwem podlaskim.

poniedziałek: 800 - 1800
wtorek: 900 - 1700
środa: 800 - 1800
czwartek: 900 - 1700
piątek: 1000 - 1800
sobota: 800 - 1600

Na Gminny Konkurs Recytatorski "Dziecko słowem malowane" zgłosiło się 15 uczniów
z kl. 4-6 ze Szkoły Podstawowej w Lipsku, Bartnikach i Rygałówce.

Komisja po wysłuchaniu recytacji postanowiła przyznać nagrody dla:

kl. IV. - I miejsce - Pola Protasiewicz

kl. V. - I miejsce - Patrycja Aleksiejczyk

kl. VI. - I miejsce - Ewa Chomiczewska, II miejsce - Maja Żuk, III miejsce - Izabela Danilczyk

Każdy uczestnik otrzymał nagrodę książkową i dyplom.

GALERIA

W sobotę 30 maja 2015 r., od godz. 18.00 w bibliotekach publicznych i szkolnych w całej Polsce odbędzie się Noc Bibliotek – impreza promująca czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać, podczas której w atrakcyjny, niekonwencjonalny sposób zostaną zaprezentowane ich zbiory oraz oferta edukacyjno-kulturalna.
Biblioteka Narodowa jest patronem honorowym wydarzenia.

Program Nocy Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Lipsku:

1800 – 1900 Spotkanie z dziećmi

  1. Wspólne głośne czytanie wierszy Wandy Chotomskiej
  2. Rysowanie ilustracji do ulubionych książek
  3. Zabawa przy grach planszowych

Na spotkanie przychodzą dzieci wraz z rodzicami

1900 – 2100 Spotkanie z dorosłymi

  1. Prezentacja nowości wydawniczych dostępnych w Bibliotece Publicznej
  2. Czytanie wybranych fragmentów książek
  3. Rozmowa o książkach wartych przeczytania
  4. Zaprojektowanie zakładki do książki promującej czytelnictwo

ZAPRASZAMY

Programy realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Lipsku:

Biblioteka w 2014 roku wzięła udział w Programach Biblioteki Narodowej:

 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - na realizację zadania otrzymaliśmy kwotę 2500 zł. Zakupiliśmy 132 książki.

Priorytet 2 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych ( szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) we współpracy z Zespołem Szkół Samorządowych w Lipsku oraz ze Szkołami Podstawowymi w Bartnikach i Rygałówce – otrzymaliśmy dofinansowanie 3000 zł. Zakupiliśmy 151 wol. i przekazaliśmy w depozyt do bibliotek szkolnych.

„Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Biblioteka Publiczna w Lipsku w 2014 roku brała udział w kolejnej edycji programu ORANGE DLA BIBLIOTEK.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
W 2014 r. pozyskaliśmy dotację w wysokości 801,73 zł (na pokrycie kosztów dostępu do Internetu).


„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Książki

Ukończyliśmy realizację programu, którego celem było podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

 

 


Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu 

poniedziałek: 800 - 1800
wtorek: 900 - 1700
środa: 800 - 1800
czwartek: 900 - 1700
piątek:1000 - 1800
sobota: 800  - 1600

Czytelnia

poniedziałek: 1300 - 1600 
wtorek: 900 - 1300
środa: 800 - 1300
czwartek: 900 - 1700

ZAPRASZAMY