Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Programy realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Lipsku:

Biblioteka w 2014 roku wzięła udział w Programach Biblioteki Narodowej:

 Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - na realizację zadania otrzymaliśmy kwotę 2500 zł. Zakupiliśmy 132 książki.

Priorytet 2 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych ( szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) we współpracy z Zespołem Szkół Samorządowych w Lipsku oraz ze Szkołami Podstawowymi w Bartnikach i Rygałówce – otrzymaliśmy dofinansowanie 3000 zł. Zakupiliśmy 151 wol. i przekazaliśmy w depozyt do bibliotek szkolnych.

„Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Biblioteka Publiczna w Lipsku w 2014 roku brała udział w kolejnej edycji programu ORANGE DLA BIBLIOTEK.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
W 2014 r. pozyskaliśmy dotację w wysokości 801,73 zł (na pokrycie kosztów dostępu do Internetu).


„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Książki

Ukończyliśmy realizację programu, którego celem było podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
oraz  Biblioteka Publiczna w Lipsku

informują:

 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Augustów w Unii Europejskiej". Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjum i szkół średnich Augustowa i powiatu augustowskiego.

W tym roku przypada 10 rocznica wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej. Celem jest zachęcenie uczniów do zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej. Prace powinny przedstawiać zmiany, które zaszły w najbliższym otoczeniu uczniów po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Konkurs ma również na celu pobudzanie aktywności twórczej młodzieży, umożliwienie uczestnikom prezentacji swojego talentu, kształtowanie świadomości europejskiej wśród uczniów.

„Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki”

W ramach programu „Kraszewski, komputery dla bibliotek” do Biblioteki Publicznej w Lipsku zakupiono komputery, z których jeden będzie służyć jako katalog biblioteki on-line i do obsługi bazy danych. Koszt całego projektu wyniósł 10.950 zł, z czego 10.000 zł to dofinansowanie z Instytutu Książki, 700 zł z budżetu Gminy Lipsk i 250 zł ze środków własnych.Tytuł projektu:  „Biblioteka XXI wieku w Lipsku”
Nasza Biblioteka znalazła się wśród 127 bibliotek w Polsce i 7 w woj. podlaskim (realizujących zadanie 3), których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania.

25 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku odbył się gminny konkurs recytatorski „Kubuś Puchatek kontra Miś Uszatek” dla dzieci klas „0” – I.  Do zmagań konkursowych przystąpiło 33 dzieci. Przedszkole reprezentowały  2 grupy p. Anny Gładczuk i p. Bożeny Zaniewskiej. Szkołę Podstawową – klasa I, której wychowawczynią jest p. Ewa Sapieszko. Każdy uczestnik przygotował i  zaprezentował wiersz o misiu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna w Lipsku
Od 2010 r. do 06.08.2012 r. uczestniczyła w programach:
"Akademia Orange dla bibliotek" oraz "Biblioteki z Internetem TP"

 


Biblioteka

 ul. Rynek 23
16-315 Lipsk


tel. (0-87) 642-30-14
fax (0-87) 642-35-86
e-mail: biblioteka_lipsk@wp.pl,
biblioteka@kulturalipsk.pl

Godziny otwarcia : 

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1600
piątek: 800 - 1600

sobota: nieczynne

Czytelnia

nieczynna do odwołania

ZAPRASZAMY