Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

 

NAPIS NA OBELISKU:

" Nie ma większej miłości od tej

Gdy ktoś życie swoje oddaje

Za przyjaciół swoich" J. 15. 13


BŁOGOSŁAWIONEJ
MARIANNIE BIERNACKIEJ
CÓRCE ZIEMI LIPSKIEJ, KTÓRA 13. VII. 1943 R.
Z MIŁOŚCI KU BLIŹNIM
ZŁOŻYŁA W OFIERZE SWE ŻYCIE.
DNIA 13. VI. 1999 R. W WARSZAWIE
OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

WYNIÓSŁ JĄ DO CHWAŁY OŁTARZA.

 

I. RYS BIOGRAFICZNY

 Błogosławiona Marianna Biernacka z domu Czokało urodziła się w 1888r. w Lipsku nad Biebrzą. Nie zachowała się żadna dokumentacja wskazująca na dzień i miesiąc urodzenia. Pochodziła prawdopodobnie z rodziny grekokatolickiej.

Marianna wychowywała się w rodzinnym miasteczku. Mając 20 lat wyszła za mąż za Ludwika Biernackiego. W małżeństwie zostało zrodzonych sześcioro dzieci, czworo zmarło tuż po urodzeniu. Pozostała córka Leokadia i syn Stanisław.

Marianna i Ludwik Biernaccy utrzymywali rodzinę z pracy na 20 hektarowym gospodarstwie. Po śmierci męża Marianna zamieszkała tylko z synem, gdyż córka Leokadia wyszła za mąż.

Od 11 lipca 1939r., po zawarciu związku sakramentalnego Jej syna z Anną z domu Szymczyk, Marianna swoją codzienność dzieliła z młodym małżeństwem, wykazując postawę zatroskania, życzliwości i matczynej miłości wobec małżonków i ich potomstwa.

1 lipca 1943r. miały miejsca masowe aresztowania mieszkańców Lipska i okolic, będące odwetem Niemców za zabicie przez partyzantów niemieckiego policjanta. Na liście aresztowanych znalazł się między innymi Stanisław Biernacki i jego żona Anna.

 II. MĘCZEŃSTWO

Dnia 1 lipca 1943r. uzbrojeni Niemcy weszli o świcie do domu Biernackich, nakazując Annie i Stanisławowi opuszczenie mieszkania. Marianna bezzwłocznie padła do nóg esesmana i błagała go o zezwolenie pójścia zamiast synowej, wypowiadając następujące słowa: „Panie, a gdzie ona pójdzie? Ulitujcie się, tu jedno dziecko, a drugie za dwa tygodnie na świat ma przyjść – pójdę za nią”, a zwracając się do rodziny powiedziała: „ja jestem stara, a wy młodzi powinniście żyć”. Niemiec zgodził się na propozycję Marianny, która wraz z synem Stanisławem i innymi aresztowanymi została przewieziona do więzienia w Grodnie.

Dnia 13 lipca 1943r. Marianna Biernacka została rozstrzelana przez Niemców razem z 49 mieszkańcami Lipska na fortach za wsią Naumowicze pod Grodnem.

Błogosławiona Marianna Biernacka ofiarowała się za drugą bliską osobę. Uratowała synową i nienarodzonego wnuczka. Uczyniła to z miłości do drugiego człowieka.

III. SŁAWA MĘCZEŃSTWA

 Mieszkańcy Lipska i okolic stwierdzają, że Marianna Biernacka była wzorem zarówno w życiu rodzinnym, jak i parafialnym. Wyróżniła się skromnością, prostotą i cichością serca.

Jej heroiczny czyn jest podkreślany szczególnie przez miejscową ludność. Ś.p. ks. kan. Tadeusz Zajączkowski – proboszcz parafii Lipsk i wierni porównują ofiarę  Marianny  Biernackiej  do  męczeńskiej  śmierci o. Maksymiliana Kolbego.(...)

Przykład  ofiarnego  życia  Marianny  Biernackiej i   jej   śmierci   był   i   jest     przytaczany   w    homiliach i okolicznościowych konferencjach. Męczeństwo Błogosławionej Marianny i Jej wartości moralne podkreślane były wielokrotnie podczas wizytacji biskupiej w kościele lipskim.

Marianna Biernacka została beatyfikowana wraz ze  107  męczennikami  przez  Papieża  Jana  Pawła  II dnia 13 czerwca 1999r. w Warszawie. Od tej chwili przysługuje Jej tytuł Błogosławionej, połączony z zezwoleniem na publiczny kult lokalny.

Ojciec Święty ustanowił dzień 12 czerwca dniem wspomnień liturgicznych błogosławionej Marianny i stu czterech towarzyszy, męczenników z okresu II wojny światowej.