Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

R     E     G     U     L      A      M      I      N

XXIII WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU
PN. „ZDOBNICTWO OBRZĘDOWE CYKLU WIOSENNEGO I ŚWIĄT WIELKANOCNYCH''

ORGANIZATORZY:

Moniecki Ośrodek Kultury

19-100 Mońki, ul. Białostocka 25, tel./fax  85 716 24 64,  www.kulturamonki.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

15-950 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8, tel. 85 740 37 15, www.woak.bialystok.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE KONKURSU :

- aktywizacja środowiska twórców ludowych z terenu województwa podlaskiego, a zwłaszcza ziemi monieckiej;

- podtrzymywanie i popularyzacja twórczości ludowej związanej ze świętami wielkanocnymi, wiosną i karnawałem;

- wychowanie kontynuatorów tradycji ludowej poprzez angażowanie do konkursu młodego pokolenia;

- rozwój postaw twórczych;

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEGLĄDU

Konkurs obejmuje:

- pisanki wykonane na jajku pełnym lub wydmuszkach

UWAGA! Ze względu na trwałość pisanki prosimy o dłuższe gotowanie jajka.

Niedogotowane jajka pękają, pokrywają się wyciekami i nie mogą być oceniane przez jury.

Nie można wysyłać w blaszanych pudełkach, ponieważ pisanki ulegają zniszczeniu.

Obowiązuje tradycyjna technika wykonania, a barwienie barwnikami naturalnymi lub chemicznymi.

- palmy i ozdoby domu (kwiaty, pająki, wycinanki) powinny być wykonane zgodnie z tradycją miejscową

Do wykonania kwiatów można użyć kolorowej bibułki, piór itp. Zaś palmy nie mogą być wyłącznie kompozycjami bibułkowymi (co powodowało dyskwalifikację w dotychczasowych konkursach) lecz muszą być połączone z żywą zieloną roślinką np. bukszpanem.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy do 12 marca 2018 r. dostarczą swoje prace na adres:

Moniecki Ośrodek Kultury, 19- 100 Mońki, ul. Białostocka 25

kontakt – Krystyna Barbara Lewkowska

- Każda praca powinna być opatrzona kartą zgłoszenia zawierającą : imię i nazwisko, adres i wiek autora.

- Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

-Do konkursu można zgłaszać od 5 do 10 sztuk pisanek w kategorii dorosłych oraz minimum 3 pisanki w kategorii I i II.

Karta zgłoszenia do pobrania

OCENA PRZEGLĄDU

- Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

           kat. I     -  dzieci szkół podstawowych do VI klasy

           kat. II   -  młodzież klasy VII szkół podstawowych i gimnazjum

           kat. III  -  młodzież szkół średnich i dorośli

oraz w pięciu dyscyplinach twórczych: pisanki, palmy, kwiaty, pająki, wycinanki.

- Preferowane będą wzory tradycyjne.

- Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

Impreza podsumowująca Przegląd odbędzie się 25 marca 2018 r. o godz. 11:00 w Monieckim Ośrodku Kultury / NIEDZIELA PALMOWA /.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU I SPRZEDAŻY PISANEK.

Prace na konkurs wojewódzki prosimy dostarczyć do M-GOK
do dnia 02.02.2018 r. lub wysłać na własny koszt
w terminie zgodnym z regulaminem.