Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku zakończył realizację projektu pn. „Dziedzictwo pokoleniowe – wydawnictwa i digitalizacja archiwów w Roku Kolbergowskim”.

W  ramach projektu  z zakresu dziedzictwa kulturowego i historycznego wykonano:

  • digitalizację filmów z lat 70-tych zawierających: wydarzenia z życia naszej gminy,  prezentacje działalności twórczej lipskich twórców ludowych (nieżyjących i żyjących) oraz przegrano nagrania (audio) dokumentujące etnograficzne wywiady z twórcami ludowymi i zapisy lokalnych pieśni ludowych,
  • wydano dwie publikacje książkowe:  „O czym szumią łoziny ?” zawierającą legendy Ziemi Lipskiej oraz wydawnictwo pn. „Wzornictwo tradycyjne architektury drewnianej w gminie Lipsk”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach osi 4 – Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.