Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniach 02 - 30.06.2012 r. (48 godz. zajęć) zostało zrealizowane szkolenie "Lokalnych Przewodników" w ramach projektu "W Krainie Pisanki" przez M-GOK w Lipsku. Zakres tematyczny to: historia regionu, przyroda regionu, kultura ludowa, metodyka i etyka przewodnika.

Dziękujemy za czynny udział wszystkim uczestnikom szkolenia.