Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

 

Komisja Oceniająca w składzie:

  1. Krystyna Cieśluk –  twórczyni ludowa, członek Oddziału Suwalskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych - przewodniczący
  2. Stanisława Piwnicka – Główny księgowy M-GOK - członek
  3. Cezary Gładczuk (instr. plastyk M-GOK) – członek

po obejrzeniu prac pisankarskich zgłoszonych na konkurs, podzieliła je na pięć kategorii wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, klasy I – III, klasy IV – V, klasa VI i gimnazjum oraz osoby dorosłe.

W Konkursie wzięło udział 4 dzieci w wieku przedszkolnym, wśród których:

dwa pierwsze miejsca Komisja przyznała: Paulinie Myśliwskiej i Ewie Bałdowskiej, II miejsce zajęła Nikola Rybałt, zaś III nagrodę otrzymuje Roksana Łukaszewicz.

W grupie dzieci klas I-III szkoły podstawowej

- I miejsce zdobyła Kornelia Eksterowicz

- dwa równorzędne II miejsca: Karina Fiedorowicz i Wiktoria Kaziukiewicz, wszystkie dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Lipsku.

W grupie młodzieży klasy IV i V  zgłoszono w tym roku wyjątkowo dużą ilość prac, bo aż 12, które nagrodzono w sposób następujący:

- I miejsce zajęła – Ewa Chomiczewska

- II miejsceWiktoria Maksimowicz

- oraz dwa równorzędne trzecie miejsca zajęły: Aleksandra Czarnoskutow i Zuzanna Błaszczyk wszystkie ze SP w Lipsku. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Joanna Pawluczyk z SP w Rygałówce.

W grupie wiekowej młodzieży starszej – klasy VI i gimnazjum Komisja przyznała I miejsce Karolinie Zieziula z kl. I Gimnazjum w Lipsku, II miejsce Aleksandrze Wnukowskiej z klasy III tegoż gimnazjum. Na dwa równorzędne trzecie miejsca Komisja oceniła prace Angeliki Danilczyk i Arkadiusza Siewca ze Szkoły Podstawowej w Rygałówce.

W kategorii osób dorosłych:

I - Lucyna Romańczuk

II – Zofia Rusiecka

Pozostałe dzieci otrzymują dyplomy za udział i upominki rzeczowe.

Ponadto do konkursu zgłosiły się trzy grupy przedszkolne z Przedszkola Samorządowego w Lipsku. Są to: grupa p. Bożeny Zaniewskiej, Anny Gładczuk i Alicji Danielczyk. Wszystkie grupy decyzją Komisji oceniającej otrzymają nagrody grupowe i dyplomy za udział.

Nagrody w konkursie na „Najładniejszą Gminną Pisankę Wielkanocną” ufundował Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku.

Komisja pragnie podziękować tak licznej grupie dzieci za udział w tegorocznym konkursie oraz ich rodzicom i opiekunom za poświęcony czas na przygotowanie prac konkursowych. Wychowawczyniom grup przedszkolnych dziękujemy za zaangażowanie w działania związane z kultywowaniem tradycji pisankarskich naszego regionu.

Prace nagrodzone w konkursie zostaną przekazane do zbiorów Muzeum Lipskiej Pisanki.