Kontakt_M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 

ul. Rynek 23
16-315 Lipsk, woj. podlaskie

czynny:
pn. - pt. 0800 - 2000
NIP 846-10-22-529
tel./fax. (087) 642 35 86
e-mail: mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Nr rachunku:
56 9359 0002 0100 0130 2011 0001

 

W organizację wieczerzy zaangażowały się także Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku. Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się występem grupy przedszkolaków, którzy zaprezentowali zebranym jasełka pt. „Betlejemska droga” przygotowane pod kierunkiem pań: Alicji Danilczyk, Anny Gładczuk i Bożeny Zaniewskiej.

Po strawie duchowej przyszedł czas na coś dla ciała. W pięknie udekorowanej sali „kolumnowej” czekały, przygotowane przez panie z MGOPS i p. Halinkę Stępińską, potrawy wigilijne. Wieczerza rozpoczęła się modlitwą, którą poprowadził ks. dziekan Jerzy Lubak a następnie głos zabrał nowo wybrany Burmistrz Lipska Lech Łępicki. Po jego wystąpieniu zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności. W trakcie wieczerzy Zespół Regionalny „Lipsk” zaprezentował pastorałki ze zbioru Ks. M.M.  Mioduszewskiego z 1843 r. Były to tzw. kolędy domowe, których nie należało śpiewać w kościele.

Nie zabrakło także wspólnego śpiewu kolęd, a „grzeczni” uczestnicy wieczerzy otrzymali upominki od św. Mikołaja w postaci słodkości oraz ozdobne kartki będące upamiętnieniem tego wyjątkowego spotkania.